Nom de la noticia

22 Desembre 2016

Castellví: "Amb aquesta llei pagaran tributs per la tinença de béns de luxe les persones que abans els adquirien amb les societats per desgravar-se l'IVA"

La proposició de llei per gravar els actius no productius de persones jurídiques supera el primer tràmit parlamentari

La proposició de llei per gravar actius de les empreses que no generen cap activitat econòmica –presentada conjuntament per la CUP i Junts pel Sí- continua la tramitació parlamentària després que aquesta tarda s'hagi tombat l'esmena a la totalitat presentada pel PP. La proposta té el propòsit de reduir pràctiques d'evasió i elusió fiscal que consisteixen a traslladar patrimoni personal a estructures societàries per ocultar veritables titularitats. “Els hi sona allò de ho poso a nom de l'empresa i així m'estalvio diners d'impostos? Doncs d'això es tracta aquesta proposició, de lluitar contra la picaresca i el frau que permet a alguns eludir el pagament de tributs”, ha afirmat la diputada de Junts pel Sí Carmina Castellví.

“Perquè la gent ens entengui sense necessitat de recórrer a especialistes: amb aquesta llei pagaran tributs per la tinença de béns de luxe les persones que abans es podien permetre adquirir-los a nom de les seves societats i, a sobre, desgravar-se el seu cost en la declaració d'IVA”, ha explicat Castellví. “És, per tant, una bona llei, un bon pas en la direcció correcta perquè pagui qui més té”, ha afegit. Aquest és un impost que va en la línia de taxes existents a Noruega o Holanda, i que se centra en l'expressió de riquesa que suposa l'acumulació de béns però exclusivament en el cas que no generin cap productivitat ni benefici social.

En concret, l'impost grava la tinença de quatre tipus d'actius: béns immobles, vehicles de motor igual o superior a 200 cavalls, embarcacions de lleure de vuit metres d'eslora o més, i aeronaus. En tots els casos, es tracta dels béns que no realitzen cap activitat econòmica o servei públic, que es destinen a activitats o usos privats, o que es lloguen als propietaris o socis de l'entitat vinculades als actius.

La base imposable es calcula de la suma del valor de tots els actius no productius. S'estableix un mínim exempt de 500.000 euros o de 100.000 euros si no incorpora cap immoble. El tipus impositius és progressiu amb un màxim de 1%. L'impost es merita el 30 de juny de cada any. D'altra banda, la proposició de llei deixa exempts de pagar l'impost les administracions públiques, les representacions diplomàtiques o oficines consulars a Catalunya i els béns de fundacions, ONG i entitats sense ànim de lucre.

“Les mesures tributàries amb efectes redistributius són positives en molts casos, però la primera i potser la més eficaç política redistributiva és aquella que ataca l'arrel del problema: que els qui més capacitat tenen, que són els que més haurien de contribuir, són els que tenen més instruments al seu abast per eludir legalment el pagament de tributs mitjançant artificis fiscals”, ha conclòs Castellví.

Comparteix-ho

Compartir al Facebook Compartir al Twitter

Altres notícies