Nom de la noticia

31 Març 2017

Junts pel Sí impulsa una proposta de resolució per garantir l'accés a la universitat dels col·lectius amb risc d'exclusió social

La iniciativa busca incorporar les necessitats específiques d'aquests col·lectius, en especial del Poble Gitano, al sistema de beques i ajuts a l'estudi

El grup parlamentari de Junts pel Sí ha presentat a la Comissió d'Empresa i Coneixement una proposta de resolució per garantir l'accés a la universitat d'estudiants que pertanyen a col·lectius amb risc d'exclusió social. La iniciativa busca que l'Estat modifiqui tant la normativa bàsica dels procediments d'admissió a la universitat com el règim de beques i ajuts a l'estudi per donar resposta a les necessitats específiques d'aquests col·lectius. I la proposta reclama, especialment, la presa de mesures per afavorir la plena inclusió del Poble Gitano, tant en l'àmbit social com en l'educatiu.

La proposta de Junts pel Sí pren com a referència el III Pla integral del Poble Gitano i segueix el camí traçat per l'Estratègia Europa 2020, que marca les línies d'actuació per tal de garantir l'èxit d'aquest col·lectiu. La nova proposta centra els esforços en l'increment del nombre d'estudiants d'aquesta comunitat que cursin estudis postobligatoris i universitaris, la incorporació de criteris addicionals per tal de garantir un major accés a les beques i la formació i acompanyament d'aquests estudiants de cara a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Un aspecte diferencial respecte del pla implementat anteriorment és que aquest ara incorpora diverses accions avalades per la comunitat científica internacional.

Així, doncs, Junts pel Sí proposa que s'insti al Govern de l'Estat a introduir canvis en el marc competencial vigent; el del Real Decreto 412/2014, pel qual s'estableix la normativa dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris, i el RD 1721/2007, que determina el règim de beques i ajuts a l'estudi, de manera que incorporin les necessitats del poble gitano i d'altres ètnies incloses dins de l'Estratègia 2020 de la Unió Europea.

Comparteix-ho

Compartir al Facebook Compartir al Twitter

Altres notícies