Reformar la Constitució: una odissea que més val estalviar-nos

Reformar la Constitució: una odissea que més val estalviar-nos

Alguns partits polítics plantegen reformar la Constitució. Però no és tan fàcil. Al Congrés s'han de posar d'acord en la reforma dos terços dels diputats. Després, la reforma ha d'obtenir el mateix acord al Senat. Si una de les dues cambres no fa la suma, la reforma no és possible. Si tirés endavant, s'haurien de convocar unes noves eleccions generals, d'on sortirà un nou Congrés i un nou Senat, que hauran de ratificar la reforma per majoria simple i majoria absoluta respectivament. Aleshores, el Congrés hauria de redactar els articles de la nova Constitució. Un cop siguin redactats, s'han de tornar a ratificar per dues terceres parts de les cambres. A més, el Senat podria decidir modificar el text. Aleshores hi hauria dues constitucions, la del Congrés i la del Senat i s'hauria de crear una comissió per arribar a un consens amb un nou text que, de nou, hauria de tornar-se a ratificar al Congrés i al Senat, altra vegada amb dues terceres parts. Només després d'aquest procés, s'aprovaria la nova Constitució que, finalment, hauria de ser aprovada en referèndum per tots els ciutadans i ciutadanes de l'Estat. Tot plegat és un veritable embolic que potser val més estalviar-se.

Comparteix-ho
Descarrega-ho

Compartir al Facebook Compartir al Twitter

Altres arguments